•  PENGERUSI

  Prof. Dr. Roshada Hashim
  Timbalan Naib Canselor 
  (Penyelidikan dan Inovasi)


   
   SETIAUSAHA
     Pn Norhaida Binti Abd Shukor 
  Penolong Pendaftar
  Pusat Pengurusan Penyelidikan

    AHLI
   

  En. Muhammad Haizuan Rozali
  Pendaftar
  Jabatan Pendaftar


     

  Prof Madya Dr. Awangku Abdul Rahman Hj Awangku Yussuf

  Pengarah

  Pusat Inovasi,Jaringan Industri Dan Masyarakat

   

  Dato' Mohd Abd Rasid Bin Mohd Fadzil
  Bendahari
  Jabatan Bendahari

     

  Prof.Ar Zuhairuse Md Darus
  Timbalan Dekan
  Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

   

  Prof. Madya Datin Dr. Sapora Binti Sipon
  Pengarah
  Pusat Pengurusan Penyelidikan  

     

  Dr Mahazan Abdul Mutalib @ Taib

  Timbalan Dekan (Akademik Dan Penyelidikan)

  Fakulti Kepimpinan Dan Pengurusan   

  Dr Abdul Rahman Hassan
  Timbalan Pengarah
  (Perancangan Strategik Geran Dan Inovasi)
  Pusat Pengurusan Penyelidikan

   


       

  Dr. Mohd Zohdi Mohd Amin

  Timbalan Dekan (Akademik Dan Penyelidikan)

  Fakulti Pengajian Quran Dan Sunnah

  Dr Khatijah Othman
  Timbalan Pengarah
  (Pengurusan Penyelidikan Dan Pengumpulan Data)
  Pusat Pengurusan Penyelidikan 

      Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh
  Pengarah
  Kolej Permata Insan
   

  Prof. Madya Dr. Janatul Islah Binti Mohammad 

  Dekan

  Pusat Pengajian Siswazah

       

  Dr. Ahmad Zaki Salleh

  Timbalan Dekan (Akademik Dan Penyelidikan)

  Fakulti Syariah Dan Undang-Undang

   

  Dr. Adibah Sulaiman

  Pengarah

  Pusat Pengajian Teras

       

  Dr.Syadiyah Abdul Shukor

  Timbalan Dekan (Akademik Dan Penyelidikan)

  Fakulti Ekonomi Dan Muamalat

   

  Prof Dr Norita Md Norwawi

  Pengarah 

  Institut Sains Islam

       Prof. Madya Dr. Rafidah Hanim Mokhtar

  Timbalan Dekan (Akademik Dan Penyelidikan)

  Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan

    Dr. Mohamad Isa Amat
  Pengarah
  Pusat Penyelidikan Dalam Penyalahgunaan Dadah Asia (ACREDA)
       

  Dr. Ramiaida Darmi

  Timbalan Dekan (Akademik Dan Penyelidikan)

  Fakulti Pengajian Bahasa Utama

   

    Prof Madya Dr. Irwan Mohd Subri
  Pengarah
  Institut Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD)
       

  Dr. Norlela Yacob

  Timbalan Dekan (Akademik Dan Penyelidikan)

  Fakulti Pergigian

    Dr. Mohd. Sukri Hassan
  Pengarah
  Institut Penyelidikan Dan Pengurusan Halal (IHRAM)
     

  Prof. Madya Dr. Madihah Binti Mohd Saudi 
  Timbalan Dekan (Akademik Dan Penyelidikan)
  Fakulti Sains Dan Teknologi 

    Dr. Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali,
  Pengarah 
  Institut Pengurusan Harta Dan Kewangan Islam (IFWMI)
   

   

  Dr. Norasikin Binti Fabil
  Pengerusi Penyelidikan
  Fakulti Sains Dan Teknologi

   

  Pn Nor Azzah Momin
  Timbalan Ketua Pustakawan Kanan
  Jabatan Perpustakaan
     

  Alfaiz Md Salleh

  Penolong Pendaftar

  Pejabat Timb. Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

   

   

  Pn Wan Fauriah Wan Samad
  Timbalan Pendaftar
  Pusat Pengurusan Penyelidikan 

   

   

   

     

  Pn Hariza Mohd Yusof

  Ketua Penerbitan

  Bahagian Penerbitan

   

   

       

  ** Maklumat dikemaskini pada 13 Disember 2016  WAKIL GANTI: ( SEKIRANYA AHLI TIDAK DAPAT HADIR)

  • Ahli Jawatankuasa Penyelidikan/ Persidangan Fakulti
  • Pusat/ Jabatan/ Bahagian : Pegawai terkanan selepas ahli/wakil
  • COE – Penolong Pendaftar COE
 • 1.0  Bidang Kuasa Jawatankuasa Penyelidikan Universiti (JKPPU)

  1. Merancang strategi-strategi Jawahir dan membentangkannya di MPIU.
  2. Membangunkan pelan tindakan untuk melaksanakan strategi-stategi Jawahir.
  3. Memantau prestasi serta keberkesanan strategi-strategi yang telah dilaksanakan dalam Jawahir.
  4. Memperakukan/ meluluskan permohonan menjalankan penyelidikan oleh kakitangan akademik USIM
  5. Memperakukan/ meluluskan laporan akhir penyelidikan kakitangan akademik USIM
  6. Memperakukan/ meluluskan permohonan tambah masa dan kemajuan penyelidikan USIM
  7. Merancang dan memantau aktiviti inovasi USIM
  8. Melaporkan aktiviti penyelidikan dan inovasi di MPIU
  9. Mengenalpasti penyelidikan USIM yang berpotensi menjana pendapatan Universiti untuk dikemukakan kepada PIJIM bagi tujuan pengkomersilan.

   

  2.0  Bidang Kuasa Jawatankuasa Persidangan Universiti (JKPPU)

  1. Memperakukan permohonan persidangan dalam dan luar negara
  2. Memperaku penganjuran persidangan oleh Fakulti/Pusat
  3. Meneliti laporan penganjuran persidangan oleh Fakulti/Pusat
  4. Memantau aktiviti persidangan anjuran Fakulti/Pusat/Jawahir

 • BIL. MESYUARAT

  TARIKH

  HARI

  MASA

  Mesyuarat JKKPU Bil 1/2017

  22 Mac 2017 

  Rabu

  9.00 pagi – 5.00 petang

  Mesyuarat JKKPU Bil 2/2017

  22 Jun 2017 

  Khamis

  9.00 pagi – 5.00 petang

  Mesyuarat JKKPU Bil 3/2017

  6 September 2017 

  Rabu

  9.00 pagi – 5.00 petang

  Mesyuarat JKKPU Bil 4/2017

  9 Disember 2017 

  Rabu

  9.00 pagi – 5.00 petang

  *tertakluk kepada pindaan


-

-

Pusat Pengurusan Penyelidikan
                                    Aras 4,Bangunan Canselori,Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
                            Tel: +606-798 6647/6648/6649/78604, Faks: +606-798 8146, Emel: Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
                                                                            Login Webmaster Tarikh Kemaskini: 9 Oktober 2017